خبرنامه اوبن

گاهی در هنگام استفاده از هر نرم افزار و اپلیکیشنی امکان بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه استفاده از آن پیش می آید در اوبن نیز به دلیل تنوع خدمات و امکانات مگا اپلیکیشن اوبن و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب جهت استفاده همه کاربران از خدمات اوبن، در بخش آموزش بلاگ اوبن، نحوه استفاده از همه بخش‌های اپلیکیشن به تفکیک نوع خدمات به طور کامل توضیح داده شده است.